Bijdrage van Klarien Klingen aan de Stroomgebied-bijeenkomst op 9 februari 2024

Als agro-ecologische beweging willen we niet worstelen, maar wortelen in het Stroomgebied. Als agro-ecologische boeren produceren wij schoon drinkwater, we leggen koolstof vast in de bodem, we faciliteren biodiversiteit, en we produceren voeding zonder landbouwgif. Dit doen wij niet door te leveren aan groothandel en fabrieken, zodat ver weg wonende aandeelhouders van multinationals nog meer geld kunnen verdienen aan ons werk. We doen dit door onderling samen te werken en slimme afspraken te maken met citizens, klanten, mensen die om ons heen wonen en ons werk financieel waarderen.

Veel mensen die werken bij of wonen in de gemeente Ede snappen niet wat wij aan het doen zijn. Ze geven presentaties in Rotterdam over circulaire landbouw, hebben een wethouder Food, besteden tonnen projectgeld aan praten over stadslandbouw en vergroening van het buitengebied, maar begrijpen niet dat het werk dat Makandra, Remeker, Cor van de Groote Veen, Ecofields, CSA De Wilde Peen, maar ook Herenboeren, Graangeluk en de Vrolijke Pastinaak doen, direct heel veel maatschappelijke opgaves vervult, zonder dat het de gemeente iets kost. Het enige dat we nodig hebben is ruimte, plek om ons werk te kunnen doen, in fysieke en sociale, maar vooral ook juridische ruimte.

In het Stroomgebied laten we met Streekwaar zien dat lokaal bakken, brouwen, cateren en telen kan, zonder gif, omdat we directe verbindingen maken met onze klanten.

Met Commons Ede vogelen we uit hoe we eigenaarschap van grond zo kunnen organiseren zodat het bodemleven blijvend gevoed kan worden in plaats van uitgebuit door plunderende kracht van de huidige kapitalistische en speculatieve grondmarkt. Dit doen we in navolging van Aardpeer, BD Grondbeheer, Lenteland, Land van Ons, Grond van Bestaan, maar ook in navolging van het Lunters Landfonds en de Hooilanden Landcoöperatie. Zij zorgen ervoor dat grond door burgers gefinancierd voor biolandbouw blijft en niet, zoals elders gebeurt, weg gaat naar de hoogste bieder die haar misbruikt als dumpplaats voor zijn overschot aan gangbare varkensgier.

Let wel! Dat boeren en burgers zo samen de grondproblematiek fixen is behalve heel mooi, creatief en een teken van veerkracht ook een signaal van overheidsfalen: GLB geld, de pachtwet, de symptoombestrijdings-paniekreacties op de stikstofcrisis, grondbeleid, en ruimtelijke ordening zouden vriendelijk moeten zijn voor gifvrije, bodemvriendelijke , agro-ecologische landbouw, maar zijn dat nu niet.

Ondertussen hebben wij bij CSA De Wilde Peen, waar we met 2 tuinders met solidaire betaling op 1 hectare werken en waar 150 mensen oogsten, een wachtlijst van 100 mensen.

Maria en ik kunnen niet nog meer groentes telen, onze hectare staat vol. Geef die 100 wachtenden een plek. Maak ruimte voor agro-ecologie.

Klarien Klingen
van CSA De Wilde Peen, StreekWaar, Commons Ede, Toekomstboeren