Dieper wortelen

We wonen in een prachtig stroomgebied. Maar het leven wordt er bedreigd door droogte, vervuiling en verlies van levende bodems en biodiversiteit. Onze plek en ook de wereld om ons heen hebben te maken met verwoesting, desintegratie en wanhoop.

Wij zien het opnieuw opbouwen van affectieve relaties als basis voor de zorg voor de omgeving en voor elkaar. We verbinden culturen en economieën met onze plek en nemen de principes van agroecologie als uitgangspunt. Daarmee bieden we samen antwoorden op water-, biodiversiteits- en klimaatvraagstukken, en ook op onze economische en culturele uitdagingen. Zo wortelen we dieper in het gebied waar we wonen. 

Samenstromen
Tijdens onze eerste bijeenkomst in september 2023 brachten we 70 mensen met diverse achtergronden bij elkaar in de Ommuurde Tuin in Renkum. We deelden eten en verhalen uit ons stroomgebied. Samen hebben we zo een beeld gekregen van de kwaliteiten en potenties van het gebied. 

In februari 2024 kwamen we opnieuw samen bij Boerderij De Grote Voort, van Remeker kaas, We gingen ver terug in de geschiedenis om vervolgens ver vooruit te kijken, van pioniers te horen en intenties te zetten voor de toekomst. Daarbij luisterden we goed naar elkaar en deelden we regionale paella bij het vuur. 

Sindsdien bouwen we op verschillende manieren aan een cultuur van zorg in ons stroomgebied. Dat doen we onder meer door het versterken en verbinden van lokale initiatieven binnen een groter verhaal. Ook geven we samen een territoriale economie vorm die in dienst staat van gemeenschapszin en al het leven. Een grote rol is weggelegd voor voorbeeldplekken in bijvoorbeeld de landbouw, zorg, cultuur, educatie en sport. Als inwoners pakken we zo onze rol terug als collectieve hoeders van onze plek. 

.