Dieper wortelen in het Stroomgebied Zuid-Veluwe

Dieper wortelen in het Stroomgebied Zuid-Veluwe

In het Stroomgebied Zuid-Veluwe verbinden we culturen en economieën met onze plek. We nemen de principes van agroecologie als uitgangspunt. Zo wortelen we dieper in het gebied waar we wonen.

Centraal in ons werk staat het creëren van symbiotische relaties tussen plaats, cultuur en economie, waarbij we niet buiten de natuur staan, maar er deel van uitmaken. Wij zijn onderling verbonden en van elkaar afhankelijk.

Wij zien overvloed als de basis van het leven, en niet concurrentie. Als mens floreren we bij samenwerking en symbiose: een co-creatief en medeverantwoordelijk samenwerkingsproces tussen allerlei (levens)vormen. Dus dat is waar symbiotische relaties voor ons over gaan; dat mensen een rol kunnen spelen bij het stimuleren van meer leven voor de huidige en toekomstige generaties.

Stroomgebied Veluwe-Zuid

Als mensen moeten we opnieuw onze rol nemen als beheerders van de plaatsen waar we leven, net zoals onze voorouders dat deden en zodat toekomstige generaties hetzelfde kunnen doen. Te beginnen op de plekken waar we wonen.

Zo werken we samen aan levende culturen voor (huidige en toekomstige) bewoners van het stroomgebied Zuid-Veluwe.

Verhalen

De oogst van zes verhalen uit het Stroomgebied Zuid-Veluwe

Op 7 september luisterden we in de Ommuurde Tuin in Renkum, naar verhalen uit ons stroomgebied van zes heel verschillende verhalenvertellers. Daaruit haalden we gezamenlijk deze oogst op en kregen we een beeld van de kwaliteiten, geschiedenis, uitdagingen,...

Een cirkel van verbinding 

Op een zonnige avond op 7 september is onze reis begonnen met een bijeenkomst in “de Ommuurde Tuin” te Renkum. Zeventig inwoners van het gebied in leeftijden variërend van zeven weken tot zeventig jaar oud kwamen samen. Studenten, boeren, kunstenaars, ondernemers,...