Wat zou een Drinkbare Nederrijn zeggen over het stroomgebied Zuid-Veluwe? En hoe zouden we daar als inwoners van dit gebied naar toe kunnen werken?

Het citizen science initiatief Drinkable Rivers Wageningen houdt zich bezig met deze vragen. Drinkable Waters helpt ons dieper wortelen in het stroomgebied door een collectief bewustzijn te creëren van onze gedeelde verantwoordelijkheid voor de zorg voor het water om ons heen.

Wij zien de drinkbaarheid van het water als een indicator voor de ecologische balans en wij willen elke burger laten zien welke menselijke invloeden deze balans uit evenwicht brengen. Dit doen wij door elke twee maanden samen met burgers en organisaties in de buurt waterkwaliteitsmetingen te doen en te bespreken wat we nu eigenlijk zien en wat dit zegt over de gezondheid van onze natuur.

We leren elkaar en de Nederrijn kennen op de meetdagen, en we laten ons inspireren door onze gesprekken. Onze visie is dat we door als gemeenschap samen metingen te doen en samen de rivier beter te leren kennen, we andere keuzes kunnen maken in het stroomgebied.

We willen collectief begrijpen hoe de omgeving effect heeft op de rivier. Wat is de impact van pesticiden en kunstmest die uitspoelen van landbouwgrond op het water? En welke chemicaliën zitten er in de rivier die door industrieën worden geloosd? We willen uiteindelijk de lokale overheden zoals de gemeente en het waterschap hierbij betrekken om samen te kunnen nadenken hoe het doel van een drinkbare rivier zich zou kunnen vertalen in beleid.

Natuurlijk delen we onze meetdata met iedereen die geïnteresseerd is. Er zal een soort dagboek van onze activiteiten te vinden zijn op onze website.

We zien dit allemaal als een belangrijke stap om weer als samenleving waarde te hechten aan de natuur. Water vormt het leven en dat is in essentie waarom wij kunnen bestaan. Daarom geloven wij dat een verbinding met het water de balans weer kan herstellen. Het is geen doel op zich om rivieren drinkbaar te maken, maar wel dat wij als burgers deel willen uitmaken van de ecologische balans in ons stroomgebied.

Mocht je met ons in contact willen komen? Stuur ons dan een mail of bezoek onze website.

Feodor Gabsatarov & Marijn Gülpen van Drinkable Rivers Wageningen

Foto’s: Mugmedia