Stroomgebied Zuid-Veluwe

Plek
Het stroomgebied Zuid-Veluwe ligt rondom de gemeenten Ede, Wageningen en Renkum. Het landschap en de cultuur zijn gevormd door de stuwwallen en de Rijn, en de daaruit voortvloeiende hoogteverschillen en waterstromen. Sommige van de meest veerkrachtige landbouwpraktijken zijn hier duizenden jaren geleden begonnen dankzij de gletsjerformaties en de diversiteit van de bodem. Dit is een van de oudste bio-culturele gebieden van Nederland.

Geschiedenis
Vanaf de ijstijd tot aan de Romeinen was het een florerend gebied met een mix van jagen-verzamelen en bosbouw. Oude grafheuvels en overblijfselen van Keltische akkers voor het verbouwen van bijvoorbeeld emmertarwe, boekweit en spelt zijn hier getuige van. 7000 jaar geleden werden deze granen meegebracht door migranten uit de vruchtbare halve maan die nu bekend staat als Turkije en omliggende gebieden. Het was een tijd waarin mensen nog wisten hoe ze in symbiose met de natuur konden leven en hun rol als hoeder van de plek (her)kenden. Hun handelen was gebaseerd op onderlinge afhankelijkheid en gemeenschapszin.

Kolonialisme
Ongeveer 2000 jaar geleden kwamen de Romeinen om het gebied te veroveren. Ook al trokken ze zich uiteindelijk terug ten zuiden van de Rijn, was dit een scharniermoment naar het kolonialisme. Dit was het moment waarop we onze plantenkennis, onze territoriale economieën, onze collectieve rol als hoeder van onze plek en de daarmee samenhangende spiritualiteit begonnen te verliezen. Dit is overgegaan in een groeiende cultuur van individualisering, extractivisme, competitie en schaarste die tot op de dag van vandaag voortduurt. 

Terug naar de toekomst
In ons stroomgebied bestaat echter ook nog een aanzienlijk reservoir van oude kennis, praktijken en plekken die resoneren met al het leven. Niet voor niets zijn veel agroecologische pioniersbedrijven in het stroomgebied gevestigd. Ook vele inwoners en organisaties in het stroomgebied houden zich bezig met ecologie, landbouw, zorg, sport, onderwijs en cultuur. Door deze op de juiste manier te verbinden kunnen we samen weer een cultuur creëren die in dienst staat van het leven.