Dieper wortelen in het Stroomgebied Zuid-Veluwe

Stroomgebied Zuid-Veluwe

Ons initiatief speelt zich af in het stroomgebied Zuid-Veluwe rondom de gemeenten Ede, Wageningen en Renkum. Dit wordt begrensd door natuurgebied de Veluwe, de rivier de Rijn en eeuwenoude gletsjerheuvels. Het landschap en de (landbouw)cultuur zijn gevormd door de stuwwallen en de Rijn, en de daaruit voortvloeiende hoogteverschillen en stromen van het water. 

Dit gebied herbergt zandgronden, kleigronden en bosgronden. De Nederlandse landbouw is in deze regio begonnen met het gebruik van raatakkers, die nog steeds te herkennen zijn in het landschap. Ongeveer 3000 voor Christus kwam de Klokbekercultuur naar ons gebied. Die nam de graanteelt mee, vooral op plekken waar water is, zoals het Renkums beekdal.

Vandaag de dag zijn veel agroecologische pioniersbedrijven in het stroomgebied gevestigd, verenigd in StreekWaar. Bijvoorbeeld Veld en Beek, De Nieuwe Ronde, de Hooilanden, Graangeluk en De Ommuurde Tuin. Ook Wageningen Universiteit en vele organisaties en inwoners houden zich bezig met ecologie, landbouw en cultuur.

Stroomgebied Veluwe-Zuid