Relaties tussen plaats, cultuur en economie

Centraal in ons werk staat het creëren van symbiotische relaties tussen plaats, cultuur en economie, waarbij we niet buiten de natuur staan, maar er deel van uitmaken. Wij zijn onderling verbonden en van elkaar afhankelijk.

Wij zien overvloed als de basis van het leven, en niet concurrentie. Als mens floreren we bij samenwerking en symbiose: een co-creatief en medeverantwoordelijk samenwerkingsproces tussen allerlei (levens)vormen. Dus dat is waar symbiotische relaties voor ons over gaan; dat mensen een rol kunnen spelen bij het stimuleren van meer leven voor de huidige en toekomstige generaties.

Als mensen moeten we opnieuw onze rol nemen als beheerders van de plaatsen waar we leven, net zoals onze voorouders dat deden en zodat toekomstige generaties hetzelfde kunnen doen. Te beginnen op de plekken waar we wonen.

Zo werken we samen aan levende culturen voor (huidige en toekomstige) bewoners van het stroomgebied Zuid-Veluwe.